Tanév rendje 2019/2020

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

NYITVA TARTÁS MINDEN MUNKANAPON: 7:00-17:00

Tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva: munkanapokon 9.00 – 14.00-ig. Az iskolát munkaszüneti napokon zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az intézményvezető adhat engedélyt.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Tanév rendje a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete alapján:

– Tanév első napja: 2019.09.02.

– Tanév utolsó napja: 2020.06.15.

– Félév vége: 2020.01.24.

– Félévi értesítő kiadása: 2019.01.31

Tanítási napok száma: alapfok: 180 tanítási nap

Tanítási szünetek a szorgalmi időben:

– Őszi szünet:

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019.10.25.

Szünet utáni első tanítási nap: 2019.11.04.

– Téli szünet:

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019.12.20.

Szünet utáni első tanítási nap: 2020. 01.06.

– Tavaszi szünet:

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. 04.08.

Szünet utáni első tanítási nap: 2020. 04.15.

Tanítás nélküli munkanapok:

Pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használunk fel.

2019. szeptember 27. – Sport-nap

2019. október 11. – Pályaorientációs nap

2019. október 25. – Nevelési értekezlet

2019. november 4. – Honvédelmi nap

2019. december 14. – Adventi családi nap

2020. június – Határtalanul! témanap

Szülői értekezletek:

2019. szeptember

2020. február

2020. május

Fogadóórák:

2019. november 18.

2020. április

Jelentősebb iskolai rendezvények

2019. augusztus 30. Tanévnyitó ünnepség és tankönyvosztás

2019. október 22. Október 23-i megemlékezés

2019. december 20. Karácsony

2020. január-február Sí tábor

2020. március Az 1848-49-es szabadságharc megünneplése fáklyás felvonulással

2020. április Erdei iskolák szervezése, lebonyolítása

2020. május Határtalanul! kirándulás

2020. június 20. Ballagás és tanévzáró ünnepség