EFOP-4.1.2-17-2017-00039

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK


Munkaterület átadása 2020. május 27.


Tervbemutató rendezvény 2018. november 12. 

A PARÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS MEGÚJULÁSA

 

A Hatvani Tankerületi Központ 429,088 millió forint támogatást nyert „A Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében. Az intézményben tervezett infrastrukturális fejlesztés lehetővé teszi a nevelés-oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelését, és hozzájárul a tanulók optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés megvalósításához.

A parádi Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése, a tartalmi, módszertani megújulás, a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében történik. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Az infrastrukturális fejlesztés révén megvalósul a térségben a tanulók minőségi nevelés-oktatáshoz való hozzáférése. A modern kor igényeinek megfelelő köznevelési intézmény a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve elősegíti a hátránykompenzációt, és hozzájárul a minőségi oktatás megteremtéséhez. A szabad iskolaválasztásra is figyelemmel a térségben élő családok számára is vonzóbbá válik az iskola. Az intézmény infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése korszerűen felszerelt tantermek, laborok, fejlesztő helyiségek, művészetoktatási és közösségi terek létrehozását eredményezi, valamint a tornaterem teljes körű felújítását. Az épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése, a napelemes rendszer telepítése a költséghatékony működéshez is jelentősen hozzájárul.

Hosszú távon az oktatás és foglalkoztatás biztosításától várható a település és térsége fejlődése. Ezért is fontos, hogy a településen és térségében élő tanulók a mai kor igényeihez igazodó, minőségi, magas színvonalú oktatásban részesüljenek. A beruházás közvetve hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, az egész életen át tartó tanulás képességének kialakulásához és a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedéshez.

A beruházás kezdete 2017. 11. 01., tervezett befejezése 2019. 09. 30. A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósítja meg, melynek keretében felújításra kerülnek az iskola belső terei, megújul a tornaterem, új művészeti szaktantermek kerülnek kialakításra valamint eszközök  beszerzésre is sor kerül, melyek révén az intézmény alkalmassá válik a nevelő-oktató munka precíz és hatékony ellátására.

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu

Letölthető pdf formátumban: Sajtóközlemény a projekt indításáról – Parád