Tisztelt Szülők!

A leendő tanulóink választhatnak, hogy etika vagy hit- és erkölcstan tantárgyat szeretnék tanulni a 2021/2022-es tanévben.


A hit- és erkölcstan (hittan) tantárgyat iskolánkban a Magyar Katolikus Egyház képviselői tanítják.
A hitoktatásról bővebben a következő linken tájékozódhatnak:
https://eger.egyhazmegye.hu/oktatas/hirek-informaciok/katolikus-hittan-tajekoztato

További információkat az alábbi oldalokon találnak:
A hittan közösséget teremt.


Mit tanítunk hit- és erkölcstan címén?
https://www.katped.hu/pedagogiai-tajekoztatas/tantervek/hittan