Az „EFOP-4.1.2-17-2017-00039” számú „A Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése” című pályázat kapcsán szeretnénk tájékoztatni Önöket a munkálatok előrehaladásáról. 

2020. 05. 18-án kötöttünk kivitelezési szerződést a Tarna ’91 Kft-vel. 2020. 05. 27-én átadtuk az iskola területét a kivitelező cégnek. A két időpont között az iskolát teljesen ki kellett ürítenünk, hogy mielőbb megkezdődhessenek a felújítási munkálatok. Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a munkáját, akik részt vettek ebben a komoly erőfeszítést igénylő feladatban. A nyári szünetben is folyamatosan zajlottak a munkálatok (a teljesség igénye nélkül): új műanyag nyílászárók beépítése, fűtéskorszerűsítés, villanyvezetékek cseréje, festés, falak burkolása, új tantermek, táncterem, öltözők, nevelői helyiség kialakítása, épület szigetelése stb.). A munkálatok még a 2020-2021. tanév megkezdését követően is folynak. A gyerekeknek tilos lesz az építési területre belépniük. 

A 2020-2021. tanév során ideiglenes, ill. már felújított osztálytermekben zajlik az oktatás a Közösségi ház emeleti folyosójának termeiben, a könyvtárban és az iskola már elkészült osztálytermeiben. Minden osztálynak meg lesz a saját – egyelőre ideiglenes – osztályterme, azaz nem kell más helyre kiszerveznünk, vagy akár délelőtti és délutáni bontásban megoldanunk az oktatást, így a korábbi évekhez hasonlóan lehet tervezni a gyerekek napirendjét. 

A gyerekek buszos kíséretét a korábbi évekhez hasonlóan fogjuk megoldani. (Az autóbuszos közlekedéshez legyen maszk és kézfertőtlenítő is a gyerekeknél!) Reggelente az alsó tagozatos gyerekek az iskola előtti téren, míg a felső tagozatos gyerekek (jó idő esetén) a füves pályán gyülekeznek. Minden esetben az ügyeletes tanárok instrukcióit kell követni. További információkat, részleteket az osztályfőnökök közlik a gyerekekkel az első tanítási nap (2020. 09. 01.) 1-2. osztályfőnöki óráin. Fontos továbbá, hogy járványügyi helyzetre való tekintettel, a szülőknek tilos az iskola területére belépniük!  

Minden információt a KRÉTA rendszeren keresztül fogunk kiküldeni, és kérjük, hogy az osztályfőnököket keressék telefonon kérdés vagy probléma esetén!  

Az iskola felújításával kapcsolatos szabályokat, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” c. szakmai protokollt beépítettük iskolánk házirendjébe, amit szintén a Kréta rendszeren keresztül és nyomtatott formában az első tanítási napon juttatunk el Önökhöz. Kérjük, hogy ezt mindenki alaposan olvassa el!  

Megértésüket, türelmüket előre is köszönjük!