FELHÍVÁS

A Hatvani Tankerületi Központ
fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi módon kerül sor:

Tanköteles, azaz 2014. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

1. Nem kötelező felvételt biztosító általános iskolába történő beíratás

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen – az általa választott általános iskola vezetőjénél teheti meg
2020. április 06-tól 2020. április 24-ig. 
A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

2. A kötelező felvételt biztosító általános iskolába történő beíratás

A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-tól 2020. május 15-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más általános iskola felvette, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

Az alábbi személyazonosításra alkalmas dokumentumokat:

a) személyi azonosító hatósági igazolványt (a gyermek nevére kiállítva)

b) lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek nevére kiállítva)

a 2020/2021. tanév első tanítási napján kell bemutatni.

A felvételről 1. fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén 2. fokon a Hatvani Tankerületi Központ igazgatója hivatott a kérelmet elbírálni.

Horváth Márta s.k.
tankerületi igazgató


Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések nevét az alábbiakban közöljük:


A fenti dokumentum letölthető itt.