Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Az általános iskolai beiratkozás időpontja: 2019. április 11-12. (csütörtök és péntek), 800 és 1800 óra között.

Az általános iskolai beiratkozás az idei tanévben kétféle módon valósulhat meg: papír alapú adminisztrációval, valamint elektronikus ügyintézéssel. A személyes megjelenés az intézményben mind a két esetben kötelező.
Az elektronikus jelentkezés azok számára, akik intézményünkkel tanulói jogviszonyban álló gyermek szülei/ gondviselői a KRÉTA ellenőrző, e-Ügyintézés menüpontjában lehetséges. A tanulói jogviszonnyal még nem rendelkező gyermek szülei/gondviselői a https://eugyintezes.e-kreta.hu/ címen található e-Ügyintézési felületen tudnak jelentkezni a Bejelentkezés gombra kattintva. Itt az „Új ideiglenes felhasználó” funkciót kiválasztva hozhatnak létre ideiglenes belépési jogosultságot.

A beiratkozás e-Ügyintézési folyamatát a következő linken tekinthetik meg: https://www.youtube.com/watch?time_continue=147&v=qHTwy-h2o6E.

Az online jelentkezéseket 2019. április 1. és 2019. április 12. 12:00 óra közötti időszakban tudjuk fogadni.

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót vagy születési anyakönyvi kivonatot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)
 • a gyermek TAJ-kártyáját
 • NEK adatlapot (diákigazolványhoz szükséges – kormányablak adja ki)
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást:
  • óvodai szakvélemény
  • beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői vélemény

Az alábbi dokumentumokat a beiratkozás alkalmával az iskolában kell kitölteni:

 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (PTK XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)
 • nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
 • nyilatkozat hit- és erkölcstan választásáról.