A 20/2012. számú EMMI rendelet 182/A. § (1) bekezdése alapján, 
intézményünkben a hit- és erkölcstan oktatást megszervező egyház(ak) 
képviselői tájékoztatást tartanak 2019. március 11-én, hétfőn 16 órakor. 
A rendezvény helye a Közösségi Ház.